Assessors en Assegurances

Grupo Pedro Salinas és una corredoria d'assegurances centrada en el client, al qual ajudem perquè tingui l'assegurança que més s'adapti a les seves necessitats i defensem davant de les asseguradores quan és necessari. 

A Grupo Pedro Salinas, sota el compromís que tenim amb les persones des de fa més de 45 anys, volem destacar el nostre paper com a assessors en assegurances.

La nostra tasca com a assessors consisteix a oferir als nostres clients la millor pòlissa d'assegurances pel que fa a preu i cobertures, d'entre les diferents opcions que ofereixen les companyies asseguradores.

Cada sol·licitud que ens arriba per part d'un client és analitzada en profunditat. En primer lloc es porta a terme un estudi del conjunt de riscos a gestionar i es dissenya una pòlissa, o un pla d'assegurances, a mida de les necessitats concretes de cada client.

Posteriorment es comparen les garanties i les primes a pagar que ofereixen les diferents companyies asseguradores, per escollir la que més s'ajusta al perfil del client.

Un cop el client ha contractat la seva pòlissa ens encarreguem del seu seguiment i actualització per garantir que sempre estarà ben cobert. Gràcies a això podem garantir l'èxit en les reclamacions de compensacions a les asseguradores quan el client necessita fer ús de les seves pòlisses contractades.

Conclusió: el projecte lliurat és objectiu i imparcial i, sobretot, evitem que al client li abordi el dubte de si ha pres la decisió correcta.

Grup Pedro Salines és membre de Cosmobrok, Corredoria d'Assegurances, i de Grupo Espanor. Això ens permet comptar amb una xarxa de més de 30 oficines associades a tot el territori nacional.